Strategické plánování
(1. Modul)

1. projektový modul

- vznikl v rámci projektu OPVK: Podpora dalšího vzdělávání pro pedagogy v environmenální oblasti,
- pomůže vám ve spolupráci s kolegy a s vedením školy přehodnotit výchozí situaci školy.