Environmentalistika v teorii a praxi
(2. Modul)

2. projektový modul

- vznikl v rámci projektu OPVK: Podpora dalšího vzdělávání pro pedagogy v environmenální oblasti,
- přináší inspirativní podklady a prostor pro výměnu zkušeností v oblasti EVVO.