Malý ekologický a environmentální slovníček
(3. Modul)

3. projektový modul

- vznikl v rámci projektu OPVK: Podpora dalšího vzdělávání pro pedagogy v environmenální oblasti,
- přináší srozumitelné výklady 240 základních ekologických pojmů a termínů z oblasti životního prostředí.