Informace v EVVO
(4. modul)

4. projektový modul

- vznikl v rámci projektu OPVK: Podpora dalšího vzdělávání pro pedagogy v environmenální oblasti,
- soustředí rozsáhlou databázi zdrojů z oblasti EVVO.