Studentská soutěž 2012: prezentace
(stud_prez2012)

Webový prostor s informacemi a prezentacemi účastníků X. ročníku studentské soutěže