ZS1BP_PEV 2014 Praktikum ekologické výchovy
(PEV2014_Brno )

Cílem předmětu je přispět k osvojení základů environmentálního myšlení studentů, umožnit jim dotváření a rozvíjení jejich vlastních kompetentních postojů k péči o životní prostředí, a prohloubit jejich povědomí o smyslu a možnostech environmentálního vzdělávání s důrazem na jeho axiologické aspekty i podporu osobnostního rozvoje studentů.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni vysvětlit principy základních ekosystémových služeb i smysl environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.