Lipkový nápadník
(Lip_napadnik_2014)

Do kurzu jsou soustředěny inspirativní materiály pro Lipkové zaměstnance.