261 Specializační studium pro koordinátory EVVO
(261)

Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy