ZS1BP_PEV2016 Praktikum ekologické výchovy
(PEV2016)

Cílem předmětu je přispět k osvojení základů environmentálního myšlení studentů, umožnit jim dotváření a rozvíjení jejich vlastních kompetentních postojů k péči o životní prostředí, a prohloubit jejich povědomí o smyslu a možnostech environmentálního vzdělávání s důrazem na jeho axiologické aspekty i podporu osobnostního rozvoje studentů.