262 Specializační studium pro koordinátory EVVO
(262)

Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy