SC4BK_UEEV Úvod do ekologie a environmentální vědy
(SC4BK_UEEV)

Seznámit studenty sociální pedagogiky se základy environmentalistiky a aplikované ekologie a to zejména v oblastech, které nebyly v době před dvaceti lety součástí všeobecného středoškolského vzdělání.